Projekt UE - Zapytania ofertowe

W związku z realizacja Projektu "Promocja firmy CP YACHTS poprzez udział w targach i imprezach branżowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego Spółka Cp Yachts prosi o przedstawienie ofert na organizację następujących targów:

Tutaj jesteś:

Firma CP YACHTS jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2,

"Promocja firmy CP YACHTS poprzez udział w targach i imprezach branżowych"